Fitte werknemer –> blije werkgever

De werkgever is, samen met de werknemer, verantwoordelijk voor het fit en gezond houden van werknemers. Hiervoor is een goed arbo- en verzuimbeleid essentieel. De bedrijfsarts adviseert de werkgever hierbij over beschermende maatregelen om ziekte te voorkomen. Samen met de ondernemingsraad, de preventiemedewerker en andere deskundigen zorgen zij voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Crypto ’s verdienen onder werktijd

Bitcoins, crypto’s oftewel: virtuele munten. De termen worden vaak door elkaar gehaald. Nu is een bitcoin inderdaad een crypto maar niet alle crypto’s zijn bitcoins. Hier zullen we in onderstaand bericht niet verder op in gaan. Wel is het zo dat we bijna niet meer om deze munten heen kunnen.

Werkend Nederland in balans?

Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is. Met andere woorden er moet balans komen op de arbeidsmarkt.
Eerder dit jaar maakten wij al een overzicht van de nieuwe plannen van het kabinet zoals gepresenteerd in het regeerakkoord. Op 9 april is het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in internetconsulatie gegaan. Dit is niet meer dan een uitwerking van het regeerakkoord, maar toch leidde toch tot de nodige opwinding. Voor ons reden om nog eens een aantal belangrijke punten toe te lichten.

Opzegverbod bij ziekte

Het is algemeen bekend dat de zieke werknemer in beginsel niet ontslagen mag worden. Ook is het wel bekend dat dit opzegverbod in principe niet geldt wanneer de ziekte ontstaat nadat er al een ontslagaanvraag is ingediend bij het UWV. Maar wat geldt er als er werknemer zich ziek meldt op de dag waarop de ontslagaanvraag is ingediend?

Opzegverbod bij ziekte

Het is algemeen bekend dat de zieke werknemer in beginsel niet ontslagen mag worden. Ook is het wel bekend dat dit opzegverbod in principe niet geldt wanneer de ziekte ontstaat nadat er al een ontslagaanvraag is ingediend bij het UWV. Maar wat geldt er als er werknemer zich ziek meldt op de dag waarop de ontslagaanvraag is ingediend?